Kapat

Çocuk Gelişiminde Çocuk Eğitiminin Önemi

Çocuk Gelişiminde Çocuk Eğitiminin Önemi

GENEL OLARAK EĞİTİMİN DÖRT AMACI VARDIR:

1)Eğitim bireyi kültürlenmeye çalışır.

2) Eğitim, bireyi toplumsallaştırmaya çalışır.

3)Eğitim, bireyin üretken olmasını sağlamaya çalışır.

4)Eğitim, bireyin bireyselleşmesini çalışır.

 

ÇOCUK GELİŞİMİYLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

İnsanın nasıl büyüyüp geliştiğini ve gelişimin nasıl oluştuğunu açıklayabilmek için gelişimle ilgili temel kavramlar bilinmelidir. Bu kavramlar aşağıda şu şekilde sıralanmıştır:

1)BÜYÜME; Büyüme, fizik yapısında zamana bağlı olarak meydana gelen nicelik boyutunda değişikliklerdir.

2)GELİŞİM; organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, diş, duygusal ve sosyal yönden belli koşulları olan, en son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimidir.

3)ÖĞRENME; Öğrenme, tekrar ya da yaşantı yoluyla organizmanın davranışlarında meydana gelen oldukça kalıcı-sürekli değişikliklerdir. İnsanları diğer canlılarda ayıran en önemli özelliklerden biri öğrenme kapasitelerinin oluşudur.

4) OLGUNLAŞMA; bireyin doğuştan getirdiği genetik yapı ile çevrenin etkileşimi sonucunda canlıda görülen biyolojik değişiklere denir.

5)HAZIRBULUNUŞLUK; kişinin olgunlaşma ve öğrenme sonucunda belli bir davranışı göstermeye hazır olmasıdır.

 

ÇOCUK VE EĞİTİM

6)EĞİTİM: Eğitim, insanların davranışlarından kasıtlı, kendi yaşantısı yoluyla, istendik, kalıcı izli davranış meydana getirme sürecidir.

7)DÖNEM: Bilindiği gibi, insan doğumundan ölümüne dek gelişimini belirli dönemler içinde sürdürür. Çocukluk, ergenlik ve yaşlılık olarak bilinen bu dönemler birbirinden kesin sınırlarla ayrılmıştır.

8)KRİTİK DÖNEM: Bireyin belli davranışları, belli dönemlerde kazanabilmesine kritik dönem denir. Bu davranışlar belli dönemlerde kazanılmadığı zaman, başka dönemlerde kazanılmaz veya zor kazanılır.

Örneğin; bir bebek yaşıtlarına göre daha erken doğmamışsa o bebeğin konuşmasıyla ilgili kritik dönem 12-15 ay arasıdır. Bu bebeğin 36 ayda konuşmaya başlaması, o bebeğin konuşmayla ilgili olarak kritik dönemin geçirildiği gösterir.

GELİŞİM İLKELERİ: Her canlı kendi türünün gelişim ilkelerine göre büyür, olgunlaşır ve öğrenir. İnsanın da kendine özgü gelişim ilkeleri vardır.

İlkeler şöyle sıralanabilir;

  • Gelişim, biyolojik faktörlerden ve çevreden etkilenir.
  • Bireysel farklılıklar vardır.
  • Kritik dönemler vardır.
  • Gelişimde bir sıra vardır.

1) Gelişim baştan ayağa doğrudur.

2) Gelişim içten dışa doğrudur.

3) Gelişim genelden özele doğrudur.

  • Gelişimde çevresel faktörlerin etkisi, gelişimin hızlı olduğu zaman çok, yavaş olduğu zaman ise azdır.
  • Farklı alanlarda farklı hızlı meydana gelir
  • Devamlılık ve belli aşamalar içinde bir evrim gösterir.
  • Tüm alanlarıyla bir bütündür.

 

Evet, bugünkü konumuzda temel kavramların ne anlama geldiğini sizlere aktarmış oldum. Bir dahaki konumuzda çocuk gelişiminin dönemlerini anlatacağım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0
kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları konsomatris iş ilanları istanbul kons iş ilanları izmir kons iş ilanları bursa kons iş ilanları mersin kons iş ilanları ankara kons iş ilanları kons iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları